Požiarné uzávery

18.10.2013 13:20

Z platnej legislatívy:

Podľa §5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa  §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z.

Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery členia na:

  • požiarne dvere,
  • požiarne okná,
  • požiarne poklopy,
  • požiarne klapky.

Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnuúdržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov atď.

Naši servisní technici majú k dispozícii dostatok náhradných dielov a súčastí, takže súčasťou každej kontroly môže byť aj odstránenie zistených nedostatkov.

Medzi najžiadanejšie súčasti požiarnych uzáverov patria napr. speňovacie pásky na požiarne dvere, vhodné druhy samozatváračov, tepelné poistky požiarnych klapiek, ktorých máme dostatok na skladoch jednotlivých pobočiek.

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádza z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:

  • typ požiarneho uzáveru - EI, EW, resp. S
  • požiarna odolnosť - určená v minútach
  • druh konštrukčných prvkov - D1, D2, resp. D3.

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode