Revízie a servis filtračno-ventilačných zariadení v stavbách CO, kontrola funkčnej spôsobilosti STOU,DVOU

17.10.2013 21:23

Ponúkame

  • dodávku technologických zariadení CO
  • montáž technologických zariadení CO
  • revízie a opravy technologických zariadení úkrytov CO
  • spracovanie dokumentácie pre potreby CO (pre inštitúcie,firmy, ...)
  • školenia na účely CO obyvateľstva
  • odborné poradenstvo na úseku CO

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode