Zoznam náhradných dielov

 

Typ číslo Názov výrobku
Typ 3006 Kryt ochranný ľavý
Typ 3007 Kryt ochranný pravý
Typ 3008 Kryt ochranný ľavý
Typ 3010 Soustroji ventil.
Typ 3101 Koleno 150
Typ 3102 T-kus 150
Typ 3103 Koleno 200
Typ 3104 T-kus 200
Typ 3110 Trouba kruh.200
Typ 3115 Trouba kruh.250
Typ 3116 Trouba kruh.250
Typ 3120 Trouba kruh.355
Typ 3121 Trouba kruh.355
Typ 3122 Trouba kruh.355
Typ 3126 Trouba kruh.250
Typ 3127 Trouba kruh.355
Typ 3128 Trouba kruh.250
Typ 3130 Trouba kruh.200
Typ 3131 Trouba kruh.200
Typ 3135 Trouba kruh.250
Typ 3136 Trouba kruh.250
Typ 3137 Trouba kruh.250
Typ 3138 Trouba kruh.250
Typ 3140 Trouba kruh.355
Typ 3141 Trouba kruh.355
Typ 3142 Trouba kruh.355
Typ 3143 Trouba kruh.355
Typ 3145 Trouba s oblouk.
Typ 3147 Trouba s oblouk.
Typ 3148 Trouba s oblouk.
Typ 3151 Trouba s oblouk.
Typ 3154 Trouba s oblouk.
Typ 3155 Trouba s oblouk.
Typ 3156 Trouba s oblouk.
Typ 3159 Trouba s oblouk.
Typ 3160 Trouba s oblouk.
Typ 3165 Trouba s oblouk.
Typ 3166 Trouba s oblouk.
Typ 3169 Trouba s oblouk.
Typ 3170 Trouba s oblouk.
Typ 3171 Trouba s oblouk.
Typ 3172 Trouba s oblouk.
Typ 3175 Trouba s oblouk.
Typ 3180 Trouba s oblouk.
Typ 3181 Trouba s oblouk.
Typ 3182 Trouba s oblouk.
Typ 3183 Trouba s oblouk.
Typ 3186 Trouba s oblouk.
Typ 3190 Oblouk 200
Typ 3191 Oblouk 250
Typ 3192 Oblouk 355
Typ 3195 Oblouk 250
Typ 3198 Oblouk s nastav.
Typ 3191 Oblouk s nastav.
Typ 3202 Oblouk se segm.
Typ 3205 Nastavec 200
Typ 3206 Nastavec 200
Typ 3207 Nastavec 200
Typ 3208 Nastavec 200/750
Typ 3209 Nastavec 200/900
Typ 3210 Nastavec 200
Typ 3213 Nastavec sací 200
Typ 3214 Nastavec sací 
Typ 3217 Prechod
Typ 3220 Prechod
Typ 3223 Nastavec prechod.
Typ 3224 Nastavec prechod.
Typ 3225 Nastavec prechod.
Typ 3226 Nastavec prechod.
Typ 3227 Nastavec prechod.
Typ 3228 Nastavec prechod.
Typ 3229 Nastavec prechod.
Typ 3230 Nastavec prechod.
Typ 3231 Nastavec prechod.
Typ 3234 Prechod s troub.
Typ 3237 Odbočka jedn.
Typ 3238 Odbočka jedn.
Typ 3239 Odbočka jedn.
Typ 3240 Odbočka jedn.
Typ 3243 Odbočka jedn.
Typ 3246 Odbočka
Typ 3247 Odbočka
Typ 3248 Odbočka
Typ 3249 Odbočka
Typ 3250 Odbočka
Typ 3253 Odbočka
Typ 3256 Odbočka
Typ 3259 Odbočka
Typ 3261 Odbočka
Typ 3264 Odbočka
Typ 3267 Odbočka dvojitá
Typ 3270 Odbočka dvojitá
Typ 3273 Odbočka dvojitá
Typ 3274 Odbočka dvojitá
Typ 3278 Odbočka dvojitá
Typ 3281 Odbočka dvojitá
Typ 3284 Odbočka dvojitá
Typ 3287  Odbočka dvojitá
Typ 3290 Odbočka trojitá
Typ 3293 Rozbočka
Typ 3296 Odbočka
Typ 3299 Rozbočka
Typ 3300 Rozbočka
Typ 3303 Rozbočka
Typ 3304 Rozbočka
Typ 3307 Rozbočka
Typ 3308 Rozbočka
Typ 3311 Rozbočka s prechod.
Typ 3314 Tvarovka
Typ 3439  Tvarovka VA300P
Typ 3438 Tvarovka VA300L
Typ 3319 Odbočka dvoj.Z
Typ 3320 Odbočka dvoj.Z
Typ 3401 Trouba kruh.D200
Typ 3404 Trouba merící
Typ 3407 Trouba merící
Typ 3410 Odbočka dvoj.
Typ 3413 Trouba s oblouk.
Typ 3416 Oblouk s nast.
Typ 3417 Oblouk s nast.
Typ 3420 Oblouk s nast.
Typ 3423 Oblouk s nast.
Typ 3424 Oblouk s nast.
Typ 3425 Oblouk s nast.
Typ 3428 Etaz
Typ 3430 Prechod
Typ 3433 Nastavec prechod.
Typ 3434 Nastavec prechod.
Typ 3440 Prechod 400/500
Typ 3443 Prechod k chlad.
Typ 3446 Prechod k chlad.
Typ 3447 Prechod k chlad.
Typ 3450 Rozbočka
Typ 3453 Rozbočka
Typ 3456 Koleno rohove
Typ 3459 Koleno rohove
Typ 3465 Trouba s nast.
Typ 3468 Trouba s nast.
Typ 3469 Trouba s nast.
Typ 3470 Trouba s nast.
Typ 3473 Komora sací 250
Typ 3474 Komora sací 355
Typ 3501 Tesnení 250
Typ 3502 Tesnení 280
Typ 3503 Tesnení 355
Typ 3551 Stojan ventilat.
Typ 3554 Konzola závesná
Typ 3557 Stolička trojitá
Typ 3560 Ram kysl.lahve
Typ 3001 Skrin prevodova
Typ 3002 Skrin prevodova
Typ 3003 Skrin prevodova
Typ 3004 Skrin prevodova
Typ 3020 Tlak.plynot.uzáver
Typ 3021 Lehký plyn.uzáver
Typ 3129 Trouba kruh.
Typ 3132 Trouba kruhová
Typ 3132 Trouba kruhová
Typ 3133 Trouba kruhová
Typ 3500 Tesnení 200
Typ 3504 Tesnení 200
Typ 3701 Uchyt KZ 1000
Typ 3703 Zaves výmeniku 1
Typ 3704 Operka výmeniku
Typ 3728 Objimka zavesu 500
Typ 3708 Stolička TUKM 1000
Typ 3711 Konzola potrubí 
Typ 3713 Konzola porubí
Typ 3725 Uchyt filtru
Typ 3726 Uchyt RP 100
Typ 3706  
Typ 3727 Objimka zavesu 315
Typ 3707  
Typ 3723 Zaves potrubí L=850
Typ 865 Priruba pr.100
Typ 3715 Konzola potrubí 
Typ 3722 Zaves potrubí L=850
Typ 3702 Uchyt kyslik.lahví
Typ 3700 Uchyt KZ 300
Typ 3705 Zaves výmeniku 2
Typ 3709 Konzola potrubí 
Typ 3710 Konzola potrubí 
Typ 3712 Konzola potrubí 
Typ 3714 Konzola potrubí 
Typ 3716 Konzola potrubí 
Typ 3717 Konzola potrubí 
Typ 3718 Konzola potrubí 
Typ 3719 Zaves potrubí L=550
Typ 3720 Zaves potrubí L=550
Typ 3721 Zaves potrubí L=550
Typ 3724 Zaves potrubí L=850
100779 FVZ 300AB/55/75 Soupr.
100780 FVZ 300AB/55/100 Soupr.
100781 FVZ 300C/55/300 Soupr.
100782 FVZ 300C/55/200 Soupr.
100783 FVZ 300C/55/100 Soupr.
100784 FVZ 1000A/56 Soupr.
100785 FVZ 300/AB/60 Soupr.
100786 FVZ 300C/60 Soupr.
100787 FVZ 200C/60 Soupr.
100788 FVZ1000C/60 Soupr.
Typ 1-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-3-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-3-2 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-2 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-3 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-4-4 Vcetne nahr.dilu
Typ 1-5-1 Vent.D 200 L
Typ 1-5-2 Vent.D 200 P
Typ 1-5A-1 Vent.D 200 L
Typ 1-5A-2 Vent.D 200 P
Typ 1-6-1 Vent.D 250 L
Typ 1-6-2 Vent.D 250 P
Typ 1-7-1 Vent.D 315 L
Typ 1-7-2 Vent.D 315 P
Typ 2-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 2-2 Vcetne nahr.dilu
Typ 3-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 3-2 Kyslik.zariadenie 300A/60
Typ 3-3 Kyslik.zariadenie 1000
Typ 4-1 Výmenik 6T-300-BR
Typ 4-2-1 Ohrievač
Typ 4-2-2 Ohrievač
Typ 4-2-3 Ohrievač
Typ 4-3 Ohrievač
Typ 4-4 Výmenik 9T-600-B
Typ 4-5-1 Ohrievač
Typ 4-5-2 Ohrievač
Typ 4-5-3 Ohrievač
Typ 4-6 El.ohrievač vzduchu    
Typ 5-1 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-2 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-3 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-4 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-5 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-6 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-7 Regulační klapka
Typ 5-8 Vcetne nahr.dilu
Typ 5-9 Vcetne nahr.dilu
Typ 6-1 Tlumicí kos k TPU
Typ 6-2 Natrubek
Typ 6-3 Nastavec
Typ 6-4 Zatka-mer.pretl.
Typ 6-5 Pripojení kysliku
Typ 6-6 Eliminator v.kapek
Typ 6-7 Eliminator v.kapek
Typ 6-8 Prev.skrin 1000
Typ 6-9 Skrin prev. s kozl.
Typ 6-10 Ochranný kryt
Typ 7-1 Stonkový teplomer
Typ 7-2 Meric pretlaku
Typ 7-3 Merič mnoz.vzd.
Typ 7-4 Merič mnoz.vzd.
Typ 7-5 Clonka
Typ 7-6 Clonka
Typ 7-7 Clonka
Typ 8-2-1 Trouba
Typ 8-2-2 Trouba
Typ 8-2-3 Trouba
Typ 8-2-4 Trouba
Typ 8-2-5 Trouba
Typ 8-3-1 Trouba
Typ 8-3-2 Trouba
Typ 8-3-3 Trouba
Typ 8-3-4 Trouba
Typ 8-5-1 Trouba
Typ 8-5-2 Trouba
Typ 8-5-3 Trouba
Typ 8-5-4 Trouba
Typ 8-5-5 Trouba
Typ 8-5-6 Trouba
Typ 8-5-7 Trouba
Typ 8-5-8 Trouba
Typ 8-5-9 Trouba
Typ 8-5-10 Trouba
Typ 8-6-1 Trouba
Typ 8-6-2 Trouba
Typ 8-6-3 Trouba
Typ 8-7-1 Trouba
Typ 8-7-2 Trouba
Typ 8-7-3 Trouba
Typ 8-8-1 Nastavec
Typ 9-2-1 Koleno
Typ 9-3-1 Koleno
Typ 9-3-2 Koleno
Typ 9-5-1 Koleno
Typ 9-6-1 Koleno
Typ 9-7-1 Koleno
Typ 9-5-2 Koleno
Typ 10-2-1 Trouba s kol.
Typ 10-2-3 Trouba s kol.
Typ 10-2-4 Trouba s kol.
Typ 10-2-5 Trouba s kol.
Typ 10-2-6 Trouba s kol.
Typ 10-2-8 Trouba s kol.
Typ 10-2-9 Trouba s kol.
Typ 10-2-10 Trouba s kol.
Typ 10-3-1 Trouba s kol.
Typ 10-2-2 Trouba s kol.
Typ 10-2-7 Trouba s kol.
Typ 10-3-2 Trouba s kol.
Typ 10-5-1 Trouba s kol.
Typ 10-5-3 Trouba s kol.
Typ 10-5-4 Trouba s kol.
Typ 10-5-6 Trouba s kol.
Typ 10-5-7 Trouba s kol.
Typ 10-5-8 Trouba s kol.
Typ 10-5-9 Trouba s kol.
Typ 10-5-10 Trouba s kol.
Typ 10-5-11 Trouba s kol.
Typ 10-5-12 Trouba s kol.
Typ 10-5-13 Trouba s kol.
Typ 10-5-17 Trouba s kol.
Typ 10-5-18 Trouba s kol.
Typ 10-6-1 Trouba s kol.
Typ 10-7-1 Trouba s kol.
Typ 10-5-2 Trouba s kol.
Typ 10-5-14 Trouba s kol.
Typ 10-5-15 Trouba s kol.
Typ 10-5-16 Trouba s kol.
Typ 10-6-2 Trouba s kol.
Typ 10-7-2 Trouba s kol.
Typ 11-2-1 Rozbočka svar.
Typ 11-2-2 Rozbočka svar.
Typ 11-3-1 Rozbočka svar.
Typ 12-2-1 Svar.prechod.
Typ 12-2-2 Svar.prechod.
Typ 12-2-3 Svar.prechod.
Typ 13-1 Tvarovka sací P
Typ 13-2 Tvarovka sací L
Typ 13-3 Tvarovka k TUKM
Typ 13-4 Koleno s prech.
Typ 13-5 Vičko zaslep.
Typ 13-6 Nastavec s kol.
Typ 13-7 T-kus s nastav.
Typ 13-8 Koleno s nast.
Typ 13-9 Nastavec pro JPF
Typ 13-10 Nastavec KF 100
Typ 13-11 T-kus s kolenem
Typ 13-12 T-kus s nast.
Typ 13-13 Koleno s nast.
Typ 13-14 Vičko zaslep.
Typ 13-15 Koleno s prech.
Typ 13-16 Trouba svar.
Typ 13-17 Natrubek
Typ 13-18 Natrubek
Typ 13-19 Natrubek
Typ 13-20 Koleno s prir.
Typ 13-21 Natrubek 200
Typ 13-22 Trouba 200
Typ 13-23 Trouba s kolenem
Typ 13-24 Odbočka svar.
Typ 13-25 Rozbočka svar.
Typ 13-26 Tvarovka rozdel.
Typ 13-27 Tvarovka rozdel.
Typ 13-28 Tvarovka rozdel.
Typ 13-29 Tvarovka rozdel.
Typ 13-30 Tvarovka sber.
Typ 13-31 Tvarovka sber.
Typ 13-32 Odbočka trojc.
Typ 13-33 Odbočka trojc.
Typ 13-34 Tvarovka regen.
Typ 13-35 Tvarovka regen.
Typ 13-36 Etaz 200
Typ 13-37 Prechod svar.
Typ 13-38 Prechod svar.
Typ 13-39 Prechod svar.
Typ 13-40 Tvarovka sber.
Typ 13-41 Tvarovka sber.
Typ 13-42 Odbočka svar.
Typ 13-43 Odbočka svar.
Typ 13-44 Odbočka svar.
Typ 13-45 Odbočka svar.
Typ 13-46 Odbočka svar.
Typ 13-47 Rozbočka svar.
Typ 13-48 Rozbočka svar.
Typ 13-49 Rozbočka svar.
Typ 13-50 Prechod k chlad.
Typ 13-51 Prechod k chlad.
Typ 13-52 Prechod k chlad.
Typ 13-53 Prechod k chlad.
Typ 13-54 Prechod k chlad.
Typ 13-55 Odbočka svar.
Typ 13-56 Odbočka svar.
Typ 13-57 Odbočka svar.
Typ 13-58 Tvarovka sber.
Typ 13-59 Tvarovka sber.
Typ 13-60 Nastavec 150
Typ 13-62 Etaz 
Typ 13-63 Tvarovka vent.
Typ 13-64 Tvarovka vent.
Typ 13-65 Tvarovka regen.
Typ 13-66 Tvarovka regen.
Typ 13-67 Koleno prop.KF
Typ 13-68 Koleno prop.KF
Typ 14-1-1 Trouba
Typ 14-1-2 Trouba
Typ 14-1-3 Trouba
Typ 14-2-1 Trouba
Typ 14-2-2 Trouba
Typ 14-2-3 Trouba
Typ 14-3-1 Trouba
Typ 14-3-2 Trouba
Typ 14-3-3 Trouba
Typ 14-4-1 Trouba
Typ 14-4-2 Trouba
Typ 14-4-3 Trouba
Typ 14-5-1 Trouba
Typ 14-5-2 Trouba
Typ 14-5-3 Trouba
Typ 14-5-4 Trouba
Typ 14-6-1 Trouba
Typ 14-6-2 Trouba
Typ 14-6-3 Trouba
Typ 14-7-1 Trouba
Typ 14-7-2 Trouba
Typ 14-7-3 Trouba
Typ 14-8-1 Trouba
Typ 14-8-2 Trouba
Typ 14-9-1 Trouba
Typ 14-9-2 Trouba
Typ 14-10-1 Trouba
Typ 14-10-2 Trouba
Typ 15-1-1 Koleno
Typ 15-2-1 Koleno
Typ 15-3-1 Koleno
Typ 15-4-1 Koleno
Typ 15-5-1 Koleno
Typ 15-6-1 Koleno
Typ 15-7-1 Koleno
Typ 15-8-1 Koleno
Typ 15-9-1 Koleno
Typ 15-10-1 Koleno
Typ 16-1-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-2-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-3-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-4-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-1-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-2-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-3-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-4-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-3-3 Trouba  s kolenem
Typ 16-5-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-6-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-7-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-8-3 Trouba  s kolenem
Typ 16-8-4 Trouba  s kolenem
Typ 16-8-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-9-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-10-1 Trouba  s kolenem
Typ 16-5-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-6-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-7-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-8-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-9-2 Trouba  s kolenem
Typ 16-10-2 Trouba  s kolenem
Typ 17-1-1 Rozbočka
Typ 17-2-1 Rozbočka
Typ 17-3-1 Rozbočka
Typ 17-4-1 Rozbočka
Typ 17-5-1 Rozbočka
Typ 17-6-1 Rozbočka
Typ 17-7-1 Rozbočka
Typ 17-8-1 Rozbočka
Typ 17-9-1 Rozbočka
Typ 17-10-1 Rozbočka
Typ 18-1-1 Prechod dražk.
Typ 18-1-2 Prechod dražk.
Typ 18-2-1 Prechod dražk.
Typ 18-2-2 Prechod dražk.
Typ 18-3-1 Prechod dražk.
Typ 18-3-2 Prechod dražk.
Typ 18-4-1 Prechod dražk.
Typ 18-4-2 Prechod dražk.
Typ 18-5-1 Prechod dražk.
Typ 18-5-2 Prechod dražk.
Typ 18-6-1 Prechod dražk.
Typ 18-6-2 Prechod dražk.
Typ 18-7-1 Prechod dražk.
Typ 18-7-2 Prechod dražk.
Typ 18-8-1 Prechod dražk.
Typ 18-8-2 Prechod dražk.
Typ 18-9-1 Prechod dražk.
Typ 19-1 Difusor
Typ 19-2 Difusor
Typ 19-3 Prechod vymeníku
Typ 19-4 Nastavvec sací
Typ 19-5 Nastavec vyustky
Typ 19-6 Nastavec vyustky
Typ 19-7 Nastavec vyustky
Typ 19-8 Nastavec vyustky
Typ 19-9 Trouba s prech.
Typ 19-10 Trouba s prech.
Typ 19-11 Trouba s prech.
Typ 19-12 Nastavec sací
Typ 19-13 Prechod k elim.
Typ 19-14 Prechod s kol.
Typ 19-15 Koleno s prech.
Typ 19-16 Koleno s prech.
Typ 19-17 Koleno s prech.
Typ 19-18 Rozbočka
Typ 19-19 Nastavec vent.
Typ 19-20 Trouba s natr.
Typ 19-21 Trouba s natr.
Typ 19-22 Trouba s natr.
Typ 19-23 Difusor D355
Typ 19-24 Prechod el.ohr.
Typ 19-25 Koleno 355
Typ 19-26 Etaz dražk. D200
Typ 19-27 Etaz dražk. D200
Typ 19-28 Etaz dražk. D280
Typ 19-29 Trouba s kol.
Typ 19-30 Trouba s kol.
Typ 19-31-1 Odbočka 
Typ 19-32-1 Odbočka 
Typ 19-47-1 Odbočka 
Typ 19-48-1 Odbočka 
Typ 19-49-1 Odbočka 
Typ 19-50-1 Odbočka 
Typ 19-51-1 Odbočka 
Typ 19-52-1 Odbočka 
Typ 19-31-2 Odbočka 
Typ 19-32-2 Odbočka 
Typ 19-31-3 Odbočka 
Typ 19-32-3 Odbočka 
Typ 19-33-1 Rozbočka
Typ 19-34-1 Rozbočka
Typ 19-53-1 Rozbočka
Typ 19-54-1 Rozbočka
Typ 19-55-1 Rozbočka
Typ 19-56-1 Rozbočka
Typ 19-57-1 Rozbočka
Typ 19-58-1 Rozbočka
Typ 19-33-2 Rozbočka
Typ 19-34-2 Rozbočka
Typ 19-33-3 Rozbočka
Typ 19-34-3 Rozbočka
Typ 19-35-1 Rozbočka tr.
Typ 19-59-1 Rozbočka tr.
Typ 19-60-1 Rozbočka tr.
Typ 19-61-1 Rozbočka tr.
Typ 19-35-2 Rozbočka tr.
Typ 19-35-3 Rozbočka tr.
Typ 19-36 Difusor
Typ 19-37 Difusor
Typ 19-38 Difusor
Typ 19-39 Difusor
Typ 19-40 Trouba se sitem
Typ 19-41 Trouba se sitem
Typ 19-42 Trouba se sitem
Typ 19-43 Trouba se sitem
Typ 19-44 nastavec sací
Typ 19-45 nastavec sací
Typ 19-46 Difusor
Typ 19-62 Odbočka drazk.
Typ 19-63 Odbočka drazk.
Typ 19-64 Odbočka drazk.
Typ 19-65 Odbočka drazk.
Typ 19-66 Tvarovka rozd.
Typ 19-67 Prechod drazk.
Typ 20-1-1 Pryz.sp.dil.100
Typ 20-1-2 Pryz.sp.dil.125
Typ 20-1-3 Pryz.sp.dil.150
Typ 20-1-4 Pryz.sp.dil.200
Typ 20-2-1 Spojka pryz.125
Typ 20-2-2 Spojka pryz.200
Typ 20-2-3 Spojka pryz.280
Typ 20-2-4 Spojka pryz.315
Typ 20-2-5 Spojka pryz.355
Typ 20-2-6 Spojka pryz.255
Typ 20-2-7 Spojka pryz.250
Typ 20-3-1 Spoj manzet 125
Typ 20-3-2 Spoj manzet 150
Typ 20-3-3 Spoj manzet 200
Typ 20-3-4 Spoj manzet 225
Typ 20-3-5 Spoj manzet 250
Typ 20-4-1 Tesnení pryz.
Typ 20-4-2 Tesnení pryz.
Typ 20-4-3 Tesnení pryz.
Typ 20-4-4 Tesnení pryz.
Typ 20-4-5 Tesnení pryz.
Typ 21-1 Spoj manzet.
Typ 21-2 Spoj manzet.
Typ 21-3 Spoj manzet.
Typ 21-4 Spoj manzet.180
Typ 21-5 Spoj manzet.
Typ 21-6 Spoj manzet.225
Typ 21-7 Spoj manzet.
Typ 21-8 Spoj manzet.
Typ 21-9 Spoj manzet.315
Typ 21-10 Spoj manzet.355
Typ 22-1-1 Vyustka 100/75
Typ 22-1-2 Vyustka 125/75
Typ 22-1-3 Vyustka 150/75
Typ 22-1-4 Vyustka 180/75
Typ 22-1-5 Vyustka 200/75
Typ 22-1-6 Vyustka 225/75
Typ 22-1-7 Vyustka 250/75
Typ 22-1-8 Vyustka 280/75
Typ 22-1-9 Vyustka 315/75
Typ 22-1-10 Vyustka 355/75
Typ 22-2-1 Vyustka 125/100
Typ 22-2-2 Vyustka 150/100
Typ 22-2-3 Vyustka 180/100
Typ 22-2-4 Vyustka 200/100
Typ 22-2-5 Vyustka 225/100
Typ 22-2-6 Vyustka 250/100
Typ 22-2-7 Vyustka 280/100
Typ 22-2-8 Vyustka 315/100
Typ 22-2-9 Vyustka 355/100
Typ 23-1 Vc.nahr.dilu
Typ 23-2 Vc.nahr.dilu
Typ 23-3 Vc.nahr.dilu
Typ 24-1 Škrticí klapka
Typ 24-2 Škrticí klapka
Typ 24-3 Škrticí klapka
Typ 24-4 Škrticí klapka
Typ 24-5 Škrticí klapka
Typ 24-6 Škrticí klapka
Typ 24-7 Škrticí klapka
Typ 24-8 Škrticí klapka
Typ 25-1 Stolička
Typ 25-2 Stolička vent.a pf.
Typ 25-3 Stolička KF 100
Typ 25-4 Podložka
Typ 25-5 Stolička HPF
Typ 25-6 Konštrukce TUKM
Typ 25-7 Konštrukce TUKM
Typ 25-8 Konštrukce TUKM
Typ 25-9 Stolička pod JPF
Typ 25-10 Stolička KF100
Typ 25-11 Konštrukce HPF
Typ 25-12 Konštrukce zav.
Typ 25-13 Konštrukce zav.
Typ 25-14 Konzola vent.
Typ 25-15 Konzola vent.
Typ 25-16 Konzola vent.
Typ 25-17 Zaves pro PF
Typ 25-18 Konštrukce HPF
Typ 25-19 Konštrukce HPF
Typ 25-20/Z Konstr.JPF
Typ 25-21/Z Konstr.JPF
Typ 26-1-1 Objimka zavesu 
Typ 26-1-2 Objimka zavesu 
Typ 26-1-3 Objimka zavesu 
Typ 26-1-4 Objimka zavesu 
Typ 26-1-5 Objimka zavesu 
Typ 26-1-6 Objimka zavesu 
Typ 26-1-7 Objimka zavesu 
Typ 26-1-8 Objimka zavesu 
Typ 26-1-9 Objimka zavesu 
Typ 26-2 Uhelnik zavesovy
Typ 26-3-1 Prichytka objim.
Typ 26-3-2 Prichytka objim.
Typ 26-3-3 Držiak objim.
Typ 26-4-1 Zaves vymenniku
Typ 26-4-2 Zaves vymenniku
Typ 26-5 Rohová police
Typ 26-6 Vzpera zavesu
Typ 26-7 Tahlo zavesu
Typ 26-8 Nosič zavesu
Typ 27-1 Tesneni
Typ 27-2 Tyc 25x3
Typ 27-3 Tyc 40x5
Typ 27-4 Tyc L25x3
Typ 27-5 Tyc L32x4
Typ 27-6 Tyc L40x5
Typ 27-7 Tyc D=10
Typ 27-8 Drat D=4
Typ 27-9 Šroub M8x20 ZN
Typ 27-10 Šroub M8x30 ZN
Typ 27-11 Šroub M10x35 ZN
Typ 27-13 Matice M8 ZN
Typ 27-14 Matice M10
Typ 27-15 Šroub M10x100ZN
Typ 27-16 Šroub M10x120ZN
Typ 27-17 Matice M12
Typ 27-18 Lahev ocel.40
Typ 29-1 Prisluš. 300A
Typ 29-2 Prisluš. 300B
Typ 29-3 Prisluš. 300C
Typ 29-4 Prisluš. 200C
Typ 29-5 Prisluš. 1000
Typ 30-1 Tlumič
Typ 30-2 Tlumič
Typ 30-3 Tlumič
Typ 30-4 Tlumič
Typ 30-5 Tlumič
Typ 30-6 Tlumič
Typ 5-4/53 Uzaver tlak.
Typ 5-5/53 Klapka
Typ 126 Trouba
Typ 128 Trouba
Typ 132 Trouba
Typ 134 Trouba
Typ 138 Trouba
Typ 131 Trouba
Typ 140 Trouba
Typ 143 Trouba
Typ 2101 Trouba
Typ 2102 Trouba
Typ 881 Priruba D=125
Typ 867 Priruba D=150
Typ 868 Priruba D=175
Typ 869 Priruba D=200
Typ 251 Koleno
Typ 253 Koleno
Typ 255 Koleno
Typ 301 Odbočka
Typ 327 Rozbočka
Typ 2116 Rozbočka
Typ 2103 Trouba
Typ 2104 Trouba
Typ 2105 Koleno
Typ 2106 Nastavec
Typ 2107 Nastavec
Typ 2108 Nastavec
Typ 2109 Nastavec
Typ 2110 Nastavec
Typ 2111 Nast.s kolenem
Typ 2112 Nast.s kolenem
Typ 2113 Nast.s kolenem
Typ 2114 Nast.s kolenem
Typ 2115 Prechod
Typ 276 Prechod
Typ 2117 Odbočka konc.
Typ 2118 Nastavec sací
Typ 2119 Nastavec prechod.
Typ 444 Trouba
Typ 446 Trouba
Typ 450 Trouba
Typ 452 Trouba
Typ 604 Koleno
Typ 605 Koleno
Typ 2201 Trouba
Typ 2202 Difuzor
406541 Trouba
Typ 871 Tesnení
Typ 882 Tesnení
Typ 872 Tesnení
Typ 2304 Tesnení pryž.
Typ 2305 Tesnení pryž.
Typ 2302 Priruba
Typ 2303 Priruba
Typ 924 Zaves pro PF
Typ 2401 Nastavec stoličky
Typ 2402 Zaves pro PF
Typ 2403 Zaves pro PF
Typ 2404 Stolička pod PF
Typ 2405 Stolička pod JPF
Typ 2406 Objimka zavesu
Typ 2407 Priruba prichytna
Typ 2408 Nast.privodu
Typ 951 Hadička pr.D=6,4
Typ 952 Deska pryž.S=4
Typ 959 Šroub M6x25
Typ 964 Matice M6
Typ 2409 Zatka M16x1,5
Typ 2410 Kroužek tes.16x22
200138 Uzaver tlak.rohový
Typ 5-5/55 Klapka plynová
Typ 3/60  Filtr hr.prach.
Typ 7-3/55 Merič mn.vzd.
Typ 875 Nastavec 4
Typ 874 Nast. k mer.odporu
Typ 13-61 Nastavec
Typ 77/60 Merič odporu
Typ 26-1-0 Objimka zavesu
Typ 4001 TUKM 1000/R
Typ 4002 MNV 800
Typ 4003 Merič MMV 7000
Typ 4004 Klapka regener.D355
Typ 4101 TF tvarovka 
Typ 4102  
Typ 4103 Trouba s prech.
Typ 4104  
Typ 4105 T-kus s bajonet.
Typ 4106 Tvarovka s baj.P
Typ 4107  
Typ 4108 Nastavec PF
Typ 4109  
Typ 4110  
Typ 4111  
Typ 4112  
Typ 4113 Rozbočka
Typ 4114 Prechod
Typ 4115 Tvarovka sberná
Typ 4116  
Typ 4117 Prechod TPV 300
Typ 4118  
Typ 4119  
Typ 4120 Nast.TUKM 1000
Typ 4121 Oblouk
Typ 4122 Koleno
Typ 4201  
Typ 4202  
Typ 4203  
Typ 4204 Prechod
Typ 4205 Odbočka
Typ 4206  
Typ 4207  
Typ 4301 Tesnení
Typ 4302 Priruba zasl.250
Typ 4303 Tlumič D150
Typ 4304  
Typ 4401 Stolička TUKM 1000
Typ 4402 Stolička TUKM 300
Typ 4403 Držak objimky
Typ 28-1 Trubka zední
Typ 28-2 Trub.zed.TPU 100
Typ 28-3 Trubka zední
Typ 28-4 Ram abs.nadoby
Typ 28-5 Trubka der.
Typ 28-6 Trubka nas.der.
Typ 28-7 Mríž sací 300x300
Typ 28-8 Trubka zední
Typ 28-9 Hlavie ocel.
Typ 28-10 Podperka trubky
Typ 28-11 Podpera der.trubky
Typ 28-12 Viko zasl.
Typ 28-13 Viko zasl.
Typ 28-14 Viko zasl.
Typ 28-15 Mríž ochr.
Typ 28-16 Tvarovka rozdel.
Typ 28-17 Hlavice ocel.
Typ 28-18 Trubka der.
Typ 28-19 Trub der.nasav.
Typ 28-20 Trubka der.
Typ 28-21 Podpera der.tr.
Typ 28-22 Podperka tr.
Typ 28-23 Podperka tr.
Typ 28-24 Hlavice ocel.
Typ 28-25 Hlavice ocel.
Typ 28-26 Hlavice ocel.
Typ 2501 Trubka zední
Typ 2502 Trubka zední
Typ 3601 Trubka zední
Typ 3602 Trubka zední
Typ 3605 Trubka zední
Typ 3608 Trubka zední
Typ 3611 Trub.zed.LPU 300
Typ 3614 Trub.zed.TPU 300
Typ 385 Nastavec KF 100
Typ 355 T-kus D=100
Typ 354 Koleno D=100
Typ 370 Koleno s nastav.
Typ 378-4 250 Puzdro s vl.
Typ 379-4 Koleno s bajon.
Typ 380-4 Trouba s bajon.
Typ 381-4 Trouba

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode